Senioruniversitetet U3A Bergen


                                                         LYKKA

                                                        Det er med lykka som
                                                        med ville dyr i skogen:
                                                        Den blir tillitsfull
                                                        og nærmer seg leirplassen din når
                                                        du ikke lenger jager etter den.

                                                                                                  Hans Børli

Velkommen til Senioruniversitetet U3A Bergen

Senioruniversitetet U3A Bergen ble etablert våren 1997 og startet med ukentlige forelesninger i september samme år.

Formålet fremgår av §1 i vedtektene: Senioruniversitetet U3A Bergen er en selvstendig, ideell organisasjon for personer i moden alder som har lyst til å lære mer. Ved forelesninger, kurs og gruppevirksomhet blir utvalgte fag og emner tatt opp uten sikte på å gi formell kompetanse.

Program for forelesningene og bakgrunnsstoff finner dere under Program i venstre meny. På Facebook-gruppen Senioruniversitetet U3A Bergen kan dere finne tilsvarende informasjon, og gruppen er også et åpent forum for medlemmenes meninger og innspill.

Ideen om "Universitetet for den tredje alder" (U3A) oppstod i Frankrike som følge av en lovendring i 1968 som påbød universitetene også å sørge for mer samfunnsmessig bred utdannelse. Først var U3A gjerne knyttet til høyere læreanstalter. Rundt 1975 begynte U3A-ideen virkelig å spre seg av seg selv og ble da selvfølgelig mer differensiert og løsere tilknyttet til det tradisjonelle universitetet. Den britiske modellen ble rundt 1981 mer en selvaktiv organisasjon uten spesiell tilknytning til institusjoner. U3A-konseptet kom til Norge i 1982 gjennom Folkeuniversitetet og har spredd seg over hele landet. Selv om visjonen er den samme for alle, er all U3A-virksomhet i utgangspunktet en selvstendig virksomhet med forskjellige arbeidsmåter. Fravær av byråkrati og overordnet styring gjør at utgiftene blir lave og hele virksomheten blir mer fleksibel.

"Senioruniversitetene er selvstendige, ideelle sammenslutninger basert på individuelt medlemskap som gjennom foredrag, kurs og gruppevirksomhet ønsker å sette seg inn i utvalgte fag og emner – uten sikte på oppnå formell kompetanse".

Forelesninger

Tid: Onsdager kl. 11 - 13
Sted: Betlehem
Vestre Murallmenningen 15
5011 Bergen

Bankkonto semesterkort

3624 07 69195
Semesterkort (kr 450,-) får du på første forelesning du kommer på.

Enkeltbilletter (kr 150) kan bare kjøpes ved oppmøte til forelesning.

Organisasjonsnr.

914 081 149

E-post:

post@senioruniversitetet-u3a-bergen.com